Zeka Testleri

psikolojiktest

Testleri uygulamadaki öncelikli amacımız,  istekte bulunan uzman veya kuruma ek veri sağlamaktır. Terapotik süreci destekleyici bir yol olarak tercih edilmektedir.Merkezimizde uygulanan ön testler için, psikolog, psikiyatrist veya kurum yönlendirmesi şarttır. 

WISC-R ZEKA TESTİ: Ülkemizde uygulanan yetenek ve zeka testleri arasında geçerlik ve güvenirliği en yüksek olan zeka testidir. 6-16 yaş aralığına uygulanmaktadır. Ortalama 2 saat sürmektedir. Bu süre çocuğun performansına göre farklılık gösterebilmektedir. Tek oturumda ve bireysel olarak uygulanmaktadır. 6 tane sözel alt test,6 tane performans alt testi bulunmaktadır. Bir tanesi sözel alt test, bir tane performans alt testi olmak üzere iki tanesi de yedek alt testlerdir. Herhangi bir alt testin uygulanamadığı durumda bu yedek alt testlerden biri yapılmaktadır. Sözel bölümü oluşturan alt testler, ifade becerisini ve sözel anlama-kavrama gerektiren bilişsel etkinliklerde, çocuğun içerisinde bulunduğu yaş normlarına göre zihinsel gelişim düzeyini değerlendirmektedir. Performans bölümündeki alt testler ise, çocuğun algısal organizasyon gerektiren bilişsel etkinliklerde ne durumda olduğunu değerlendirmektedir.

Sözel Alt Testler: Genel Bilgi, Benzerlikler, Aritmetik, Sözcük Dağarcığı, Yargılama, Sayı Dizisi

Performans Alt Testler: Resim Tamamlama, Resim Düzenleme, Küplerle Desen, Parça Birleştirme, Şifre, Labirentler

CATTELL 2A ZEKA TESTİ İki gruba uygulanır:7 yaş 3 ay – 14 yaş aralığına,  14 yaş ve üstü lise öğrencisi/ lise mezunlarına uygulanmaktadır.

Ortalama 15-20 dk sürmektedir. Test 4 bölümden oluşmaktadır. Her bölüm için örnekler bulunmaktadır. Verilen uygun yönergeyi takiben cevaplandırması istenmektedir. Yapılan doğru sayısına göre çocuk ve yetişkin için ayrı olarak belirlenmiş olan puanlama dahilinde değerlendirilmektedir.

CATTELL 3A ZEKA TESTİ: Üniversite öğrencisi veya üniversite mezunlarına uygulanmaktadır. Ortalama 15-20 dk sürmektedir. Test 4 bölümden oluşmaktadır. Her bölüm için örnekler bulunmaktadır. Verilen uygun yönergeyi takiben cevaplandırması istenmektedir. Yapılan doğru sayısına göre belirlenmiş olan puanlama dahilinde değerlendirilmektedir.

PORTEUS LABİRENTLERİ ZEKA TESTİ :  7-14 yaş aralığına ve ilkokul mezunu ya da okuma yazma bilmeyen yetişkinlere uygulanmaktadır.Bireysel olarak uygulanmaktadır.Çeşitli zorluk derecesindeki labirentlerden oluşmaktadır. Ortalama 20 dakika sürmektedir.Her bir porteus labirentine yaş labirenti denilmektedir.Uygulamaya 3 yaş labirentinden başlanmakta ve 14 yaş labirentine kadar sürdürülmektedir.Uygulamanın kesilmesi ve puanlanması test esnasında yapılan hatalarla belirlenmektedir.