Kişilik Testleri

Testleri uygulamadaki öncelikli amacımız,  istekte bulunan uzman veya kuruma ek veri sağlamaktır. Terapotik süreci destekleyici bir yol olarak tercih edilmektedir.Merkezimizde uygulanan ön testler için, psikolog, psikiyatrist veya kurum yönlendirmesi şarttır. 

MMPI (MINNESOTA ÇOK YÖNLÜ KİŞİLİK ENVANTERİ): Birçok ülkede yaygın olarak kullanılan bu test, orijinalinden Türkçeye çevrildikten sonra geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılarak ülkemizde uygulanmaya başlanmıştır.

16 yaş ve üzerindeki yaş gruplarına uygulanmaktadır. Objektif kişilik analizidir. Uygulanan birey en az ilkokul mezunu olmalıdır. Bireyin cevaplandırırken doğru veya yanlış olarak işaretleme yaptığı 566 soru bulunmaktadır.Uygulamayı tek başına ve tek oturumda yapmaktadır. Sorular doğru veya yanlış olarak cevaplandırılmaktadır. Ortalama 1,5-2 saat sürmektedir.

Klinik anlamda şu teşhisleri koymak için kullanılır;

Histeri,Depresyon,Hipokondriazis (hastalık hastalığı), Psikotik Sapma( kişilik bozukluğu), kadınlık-erkeklik(cinsel tercih ve eğilimler), Paranoya(şüphecilik), Psikasteni(saplantı-takıntı), Şizofreni, Hipomani( aşırı duygu patlamaları,manik bozukluk), Sosyal içe dönüklük.

Kişinin psikolojik bir sorununun olup olmadığının tespitinin dışında, genel olarak kişinin kişilik özelliklerini de ortaya çıkartabilmektedir.

İşe alımlarda ve devam eden süreçte kişinin göreve uygunluğu, geliştirilmesi gereken alanlarının belirlenmesi ve doğru görevlendirilme sürecinde de bu test yardımcı bir unsur olarak  kullanılmaktadır.

GOOD ENOUGH-HARRİS BİR İNSAN ÇİZ TESTİ: 4-14 yaş aralığına uygulanmaktadır. Bireysel olarak uygulanmaktadır. Süre sınırlaması bulunmamaktadır. Çocuğa yönerge verilerek, çocuğun çizimini tamamlaması beklenmektedir. Ardından çocukla, çizdiği resimle ilgili kısa bir röportaj yapılmaktadır. Bu röportaj, çocuğun geliş nedeninin derinlemesine anlaşılması için yardımcı olabilmektedir. Değerlendirme yapılırken, çizilen insan resmi standart olarak belirlenmiş olan kriterlere göre puanlanıp yorumlanmaktadır.

GELİŞİM TESTLERİ

AGTE ( Ankara Gelişim Tarama Envanteri): 0-6 yaş aralığına uygulanmaktadır. Çocuğun bakımıyla ilgilenen her kimse ise ona uygulanmaktadır. Öncelikle kısa bir öyküsü alınmaktadır.Sonrasında çocuğun bulunduğu yaştaki gelişimsel durumu 4 farklı alt alan (ince motor,kaba motor,kişisel-sosyal,dil gelişim) ve genel gelişim alanı olarak değerlendirilmektedir. Sorulan sorulara bakım veren kişinin cevap vermesi ile uygulama gerçekleştirilmektedir. Sorulara evet,hayır,bilmiyorum şeklinde cevap verilebilmektedir.

PEABODY RESİM-KELİME EŞLEŞTİRME TESTİ: 2 yaş 5 ay – 18 yaş aralığına uygulanmaktadır. Bireysel olarak uygulanmaktadır.Süre sınırlaması bulunmamaktadır. Test, her birinde 4 resim bulunan 100 karttan oluşmaktadır.Çocuğa söylenen kelimenin 4 resim içinden göstermesi beklenmektedir.Konuşma bozukluğu ve sözel ifadeye ışık tutan,çocuğun alıcı dil yaşının tespit edildiği bir testtir.

METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ: 4-6 yaş aralığına uygulanmaktadır. Ortalama 30 dakika sürmektedir. Bireysel veya grup olarak uygulanmaktadır.Okula yeni başlayan, birinci sınıf çocuklarının yönergeyi anlamaya hazırlıklı olmalarını sağlayacak olan özellikleri ve başarılarını ölçmek üzere hazırlanmış bir testtir.

Çocukları anaokulun sonunda veya birinci sınıfın başlangıcında değerlendirmek için hazırlanan,16 sayfadan ve 100  maddeden oluşan bu test 6 ayrı alt testten oluşmaktadır. Bunlar; kelime anlama,cümleler,genel bilgi,eşleştirme,sayılar ve kopya etme alt testleridir. Bütün bu alt testlerde doğru yanıt verilen her maddeye karşılık gelen bir puanlama sistemi vardır. Puanların toplamına göre çocuğun genel okul olgunluk düzeyi belirlenmektedir.