Dikkat ve Algı Testleri

Testleri uygulamadaki öncelikli amacımız,  istekte bulunan uzman veya kuruma ek veri sağlamaktır. Terapotik süreci destekleyici bir yol olarak tercih edilmektedir.Merkezimizde uygulanan ön testler için, psikolog, psikiyatrist veya kurum yönlendirmesi şarttır. 

FROSTİG GÖRSEL ALGI TESTİ: 4 yaş – 7 yaş 11 ay aralığındaki yaş gruplarına uygulanmaktadır. Bireysel veya grup olarak uygulanmaktadır. Ortalama 30-40 dakika sürmektedir.

Materyal: Kurşun kalem,4 farklı renkte kuru boya kalemi (kırmızı,yeşil,mavi,kahverengi) ve örnek kartlar.

Okul öncesinde ve okula girişte uygulanırsa görsel algı güçlüklerinin neden olduğu okul başarısızlığı ve uyumsuzluğun önlenmesi açısından yararlı olur.Bu bakımdan okul olgunluğu testi olarak da geçmektedir. 5 ayrı alt testten oluşmaktadır. Bunlar; el-göz koordinasyonu,şekil-zemin ayrımı, şekil sabitliğinin algılanması,mekanla konumun algılanması ve mekansal ilişkilerdir. Değerlendirme yapılırken belirlenmiş olan standart puanlama sistemine göre yorumlama yapılmaktadır.

D2 DİKKAT TESTİ: 9-60 yaş aralığına uygulanmaktadır. Bireysel olarak uygulanmaktadır. Ortalama 10 dakika sürmektedir. Psiko-motor hızı,seçici dikkati ölçmektedir. Zihin engelinin veya özel öğrenme güçlüğü probleminin olabileceğine dair bilgi vermektedir.

BURDON DİKKAT TESTİ: 10-20 yaş aralığına uygulanmaktadır. Bireysel olarak uygulanmaktadır. Test 3 bölümden oluşmaktadır. Her bölüm için ortaokul ve lise öğrencilerine farklı süre verilmektedir. Dikkat hızını ölçmektedir.

FRANKFURTER DİKKAT TESTİ: 5-6 yaş aralığına uygulanmaktadır. Bireysel olarak uygulanmaktadır. Ortalama 5-10 dakika sürmektedir. Çocuğun kısa süreli konsantrasyonunu ölçmektedir.

BENTON GÖRSEL BELLEK TESTİ
8 yaş ve üzerindeki  gruplara uygulanmaktadır. Bireysel olarak uygulanan bir performans testidir.Ortalama 5 dakika sürmektedir.Testin 2 formu bulunmaktadır. Çizimli( C,D,E formları) ve göstermeli (F,G formları) olarak yapılmaktadır. Kısa süreli bellek ile ilgili bilgi vermektedir. Dikkat eksikliğinden şüphe edilen çocuk ve yetişkinlere uygulanmaktadır. Uygulama ve değerlendirme biçimi çocuk ve yetişkinlerde birbirinden farklı olmaktadır.

BENDER GESTALT GÖRSEL MOTOR ALGILAMA TESTİ
5 yaş 6 ay ve 10 yaş 11 ay yaş aralığına uygulanmaktadır. Bireysel veya grup  olarak uygulanmaktadır. Süre sınırlaması yoktur. Gördüğünü kopya edebilme becerisinin,varsa geriliğin ve fonksiyon kaybının değerlendirildiği gelişimsel bir test olarak uygulanmaktadır. Psiko-motor algı ve koordinasyonunun nasıl olduğu değerlendirilmektedir. Üzerinde belirli bir şeklin olduğu 9 kart çocuğa teker teker verilerek A4 kağıdına sırayla kopya etmesi istenmektedir. Sonrasında gösterilen ve çizilen şekillerin her bir farklılığı standart olarak belirlenmiş olan farklı puanlama sistemine göre değerlendirilmektedir.